Strona główna > Dokumenty biura podróży
Dokumenty biura podróży

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów TurystykiPod tym linkiem możesz sprawdzić nasze biuro podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gwarancja ubezpieczeniowa

na kwotę 178 798,20 zł (równowartość 42 000 euro) wystawiona przez:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Czas obowiązywania gwarancji: 4.05.2021
Zakres terytorialny: Polska, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, państwa pozaeuropejskie

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny II filar (obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)
Od 26 listopada 2016 biuro jako Organizator Turystyki opłaca składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych.
https://ufg.pl/binaries/images/ufg_logo.png

Polityka prywatności

Ogólne warunki uczestnictwa

 

COVID - informacja dla klientów biura podróży Wyjazdowi.pl

  • Katalog Zamów do domu nasz bezpłatny katalog lub pobierz go z naszej strony.
  • Kontakt Telefon: +48 694 913 010
    E-mail: biuro@wyjazdowi.pl
    Formularz kontaktowy >
Nasi partnerzy